Velkommen til nettsiden for Norsk forum for brokkirurgi

Norsk forum for brokkirurgi er en interessegruppe under Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi. Formålet med foreningen er bl.annet å spre interesse og informasjon om moderne brokkbehandling gjennom kurs og møter, samt stimulere til forskning omkring brokkirurgi i norsk regi.


Dette nettstedet vil gjøre det enklere å holde seg oppdatert om foreningen og foreningens aktiviteter. Foruten en oversikt over medlemmer i styret og statuttene for foreningen, vil du også finne oversikt over aktuelle møter samt nyttige linker. Har du innspill til hva nettstedet bør inneholde, tas disse imot med takk.

Brynjulf Ystgaard
Leder